Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Brief benoeming OR-commissielid

Wanneer uw ondernemingsraad een nieuw lid benoemt voor een commissie dan is het goed om haar of hem hier formeel via een brief van op de hoogte te stellen. Hierin kunt u vermelden vanaf welke datum het lidmaatschap ingaat, welke taken het nieuwe commissielid gaat vervullen en hoeveel dagen scholing het commissielid kan gebruiken. Gebruik deze voorbeeldbrief om het nieuwe commissielid op de hoogte te stellen van de benoeming.