Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
NVP Sollicitatiecode

Wat kan de OR met de NVP Sollicitatiecode?

Niets toch? De OR neemt toch geen mensen in dienst? Toch heeft de OR wel degelijk wat te zeggen bij de vaststelling of wijziging van collectief aanstellingsbeleid van de hele organisatie. Er geldt dan instemmingsrecht volgens artikel 17 lid 1d van de WOR. Ook moet de OR volgens artikel 28 letten op discriminatie en een gelijke behandeling bevorderen. Soms is (een afvaardiging van) de OR ook zelf betrokken bij de werving en selectie van individuele personen. Bijvoorbeeld als de OR zitting heeft in de benoemingsadviescommissie voor een nieuwe bestuurder of toezichthouder of in de sollicitatiecommissie voor een (nieuwe) ambtelijk secretaris.

In al die gevallen is het goed als de OR erop aandringt de NVP Sollicitatiecode toe te passen. Dat bevordert een eerlijke werving en selectie. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft die sollicitatiecode opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid. Doel van de gedragscode is het bevorderen van een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Hierdoor krijgen sollicitanten een eerlijke kans op een baan.