Nieuws
Publicatiedatum: 11 juni 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Discriminatie

Discriminatie moslima’s op de arbeidsmarkt is alledaags

Werkgevers discrimineren moslima’s in alle fasen van het arbeidsproces: bij het solliciteren naar werk of stage, bij sollicitaties, op de werkvloer, en bij promotie. De discriminatie is alledaags en groter wanneer een moslima een hoofddoek draagt. Discriminatie komt voor in alle sectoren, maar is het grootst in de retail, de zakelijke dienstverlening en bij beroepen waar klantcontact nodig is. Dat blijkt uit een studie van de Radboud Universiteit. Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft de rapportage op 4 juni doorgestuurd aan de Tweede Kamer.

Micro-agressie

De discriminatie uit zich vooral in de vorm van micro-agressie. Dat is een subtiele, vaak niet openlijke manier van ongewenst gedrag in de vorm van pesten, niet duidelijk zichtbaar, soms moeilijk herkenbaar en vaak weggewuifd als iets kleins. Van de vrouwen met een Turks-Nederlandse achtergrond die een hoofddoek dragen heeft 43% ooit discriminatie op stage of werk ervaren (zonder hoofddoek 38%). Voor Marokkaans-Nederlandse vrouwen met een hoofddoek gaat het om 37% (zonder hoofddoek 29%).

Wet gelijke kansen

Als het aan het demissionaire kabinet had gelegen, waren er strengere regels gekomen om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Maar op 28 maart stemde de Eerste Kamer tegen de aannamen van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Het is aan het nieuwe kabinet om met concrete acties te komen om discriminatie op de werkvloer effectief tegengaan. Van Gennip heeft daarvoor al een actieplan klaarliggen.

Rol ondernemingsraad

In de begeleidende brief bij het onderzoek gaf Van Gennip opnieuw aan dat ze de positie van de ondernemingsraad rond het thema discriminatie op de werkplek wil versterken bij de actualisering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in 2025. Nu al heeft de OR heeft instemmingsrecht bij het arbobeleid en het aanstellings- , ontslag- en bevorderingsbeleid. Het is de bedoeling het advies- en instemmingsrecht te versterken bij maatschappelijke thema’s, zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Uit het meest recente nalevingsonderzoek WOR blijkt dat 41% van de ondernemingsraden zich met het thema gelijke kansen en discriminatie bezighoudt.