blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 11 juli 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
pensioen

OR aan de slag met pensioen in de eigen organisatie

Door Geertrude van Amerongen

Zijn jullie al begonnen met het maken van een transitieplan? Alle pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Sommige regelingen vergen nauwelijks aanpassing, maar voor de meeste moet een transitieplan worden gemaakt. Veel organisaties wachten niet tot het laatste moment, maar zijn nu bezig met de voorbereidingen. Het juiste moment hangt af van wettelijke voorschriften, maar ook van de looptijd van de contracten.

Waarom een nieuwe wet?

Er wordt al heel lang gesproken over veranderingen in het pensioenstelsel. We worden ouder waardoor er langer pensioen moet worden uitgekeerd. Daarnaast is de rente lange tijd erg laag geweest. Deze factoren hebben de betaalbaarheid van het oude Nederlandse pensioenstelsel onder druk gezet. Na elf jaar onderhandelen is er een pensioenakkoord gesloten waarin onder andere is afgesproken de pensioenen meer te laten meebewegen met de economische en demografische ontwikkelingen.

Instemmingsrecht van de OR

Nu moeten de huidige pensioenregelingen worden omgezet naar een regeling die voldoet aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Als een organisatie een eigen pensioenregeling heeft bij een verzekeraar of bij een premie pensioen instelling (ppi) dan moet het transitieplan klaar zijn op 1 oktober 2026. De directie van de organisatie bepaalt samen met de OR hoe de regeling met al zijn voorwaarden er uit gaat zien. Denk dan aan de volgende vragen:

  • Wordt het een premieregeling met of zonder eerbiedigende werking?
  • Wat wordt de hoogte van de premie en de bijdrage van de werknemer?
  • Wat gebeurt er met de bestaande opbouw?
  • Is er compensatie nodig en voor wie?
  • Hoe geven we vorm aan de communicatie met de medewerkers?

Gedispenseerde regeling

Er zijn ook organisaties met een eigen regeling die toestemming hebben gekregen een tenminste gelijkwaardige regeling af te spreken als in het bedrijfstakpensioenfonds waar zij eigenlijk onder vallen. Dat heet een gedispenseerde regeling. Organisaties maken soms ook de keuze om weer terug te gaan naar het bedrijfstakpensioenfonds. Maar kan er dan nog wel gecompenseerd worden als dat nodig is? En wie doet dat dan? Of kan de gedispenseerde regeling beter worden aangepast aan de Wtp? Veel vragen die een antwoord behoeven!

Bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfondsen moeten eerder klaar zijn met de voorbereidingen. Deze hebben de tijd tot 1 januari 2025 voor het maken van een plan. Hier onderhandelen werkgeversorganisaties en de vakbonden. Zij maken keuzes over:

  • de aard van de nieuwe pensioenregeling;
  • de hoogte van de premie;
  • wel of niet invaren;
  • compensatievraagstukken;
  • communicatie met de medewerkers rondom de verandering.

Deze gesprekken worden al veel gevoerd. Houd de communicatie van het bedrijfstakpensioenfonds, brancheorganisaties en vakbonden dus in de gaten.

Ondernemingsraad en pensioen

Bij een eigen pensioenregeling is er meer werk aan de winkel voor de ondernemingsraad. Als ondernemingsraad heb je immers instemmingsrecht op de nieuwe pensioenregeling. Bovendien kan de OR een belangrijke rol spelen in het verkrijgen van draagvlak voor de nieuwe aangepaste regeling.

Geertrude van Amerongen is organisatieadviseur en pensioenspecialist bij SBI Formaat, partner van OR Live op 16 oktober. Nieuwsgierig geworden? Kom dan tijdens OR Live naar de workshop Wet Toekomst Pensioenen.