Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Op zoek naar draagvlak

De recente afschaffing van de handtekeningenplicht voor niet-vakbondsleden kon op flink wat kritiek rekenen. Met name omdat de afschaffing kan leiden tot een gebrek aan draagvlak voor bepaalde OR-leden. Daarom had de minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SER gevraagd te onderzoeken hoe OR-kandidaten na het vervallen van de handtekeningenvereiste zich kunnen verzekeren van voldoende draagvlak. Onlangs rapporteerde de SER in een brief aan de minister dat draagvlak belangrijk is voor de OR en dat dit draagvlak niet vanzelfsprekend is. Toch vindt de SER niet dat dit probleem door wetgeving (in de vorm van herinvoering van de handtekeningenplicht) opgelost moet worden. Maatwerk daarentegen is de oplossing. Kortom, wilt u als OR het draagvlak waarborgen, dan zult u dit in samenspraak met de bestuurder zelf moeten organiseren.