Nieuws
Publicatiedatum: 22 november 2023 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
Mentale gezondheid

Sociale steun helpt tegen werkstress

1,6 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-outklachten. Dat zijn er 300.000 meer dan een jaar geleden. 3% van de werknemers is daadwerkelijk overspannen of zit met een burn-out thuis. Dat blijkt uit de TNO factsheet Werkstress 2023. Werkenden staan, onder andere doordat ze vaker hybride of thuiswerken, niet genoeg stil bij de kracht van sociaal contact en steun vanuit de werkgever en collega’s. Jammer, want dit is essentieel bij het tegengaan van werkstress, zo is te lezen in een persbericht van Arbo Unie. Hoe stimuleer je als OR een gezonde werkomgeving met minder stress?

Steun-factor

Ondanks het feit dat hybride werken mensen meer flexibiliteit en autonomie geeft, en tot meer bevlogenheid en productiviteit kan leiden, valt de sociale factor weg. En dat kan juist voor méér stress zorgen doordat werknemers hun stressgevoelens niet meer delen met collega’s. Dit zegt Willem van Rhenen, Chief Health Officer bij Arbo Unie, in het bovengenoemde persbericht. De zogenaamde ‘steun-factor’, die zo belangrijk is om tevreden te zijn over je werk, staat daardoor onder druk. Organisaties die werkstress willen voorkomen en aanpakken, doen er daarom goed aan om extra aandacht te besteden aan verbinding.

Verbinding verbetert werkbeleving

Volgens Van Rhenen wordt werkdruk vaak heel instrumenteel aangepakt (door bijvoorbeeld meer mensen aan te nemen), terwijl werkgevers meer moeten kijken naar sociale factoren, zoals de beleving van werk. De ondernemingsraad kan dit onderwerp op de agenda zetten en er met de bestuurder over discussiëren. Volgens Van Rhenen stimuleren leidinggevenden een betere werkbeleving door:

  • Complimenten te geven en waardering uit te spreken als mensen veel werk hebben verricht
  • Begrip en perspectief te bieden
  • Samen met werknemers te kijken hoe de drukte wordt veroorzaakt en hoe ze dit beter kunnen verdelen
  • Te kijken hoe ze iemand vaardiger kunnen maken in het werk

Werknemers kunnen steun bij elkaar zoeken door:

  • Samen te sporten
  • Lunchwandelingen te maken
  • Op een laagdrempelige manier over werk te praten
  • Zich te uiten op de werkvloer en steun bij elkaar te zoeken

Rol OR

De OR heeft volgens artikel 27 lid 1d WOR instemmingsrecht op regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden, werkdruk en ziekteverzuim. Ook heeft de OR volgens artikel 28 WOR een stimulerende taak wanneer het gaat om het bevorderen van een veilige werkomgeving. Dankzij het initiatiefrecht kan de ondernemingsraad ook zelf met voorstellen komen om de manier van werken prettiger (en minder stressvol) te maken voor de mensen die het moeten doen.