Nieuws
Publicatiedatum: 13 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Uber

Uber moet oud-werknemer € 72.000 betalen aan overuren

Voormalig managementassistent van Uber is op 28 maart door het Hof in het gelijkgesteld. Ze eiste uitbetaling van de door haar gewerkte overuren. Naast een nog vast te stellen schadevergoeding vanwege geleden immateriële schade, onder andere door een burn-out, moet Uber aan niet-betaalde overuren ruim € 71.000 betalen. 

De zaak 

Werknemer werkte op het Amsterdamse hoofdkantoor van Uber tussen 2014 en 2017. Zij was wereldwijd het aanspraakpunt voor het topmanagement. In haar salaris was een vergoeding voor in redelijkheid te verrichten overuren inbegrepen. Het hof is van oordeel dat voor deze functie acht uur overwerk per week redelijk is. Door het wereldwijde aanspreekpunt waren werkdagen van 19 uur echter geen uitzondering. Uiteindelijk leidde dit ook tot een burn-out. De extra overuren heeft werknemer nooit uitbetaald gekregen. 

Geen deugdelijke urenregistratie

Conform artikel 4:3 lid 1 van de Arbeidstijdenwet had Uber niet alleen een deugdelijke urenregistratie moeten bijhouden, maar ook moeten toezien op de rusttijden. Ook het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beslist dat werkgevers de verplichting hebben een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Dit heeft Uber nagelaten. 

Uitspraak hof 

Niet alle gemaakte overuren komen voor een vergoeding in aanmerking. Van de 3.478 gemaakte overuren worden de in redelijkheid verrichte overuren van acht uur per week afgetrokken. Van de 2.646 overgebleven overuren kan Uber niet weerleggen dat deze daadwerkelijk gemaakt zijn. Daarnaast heeft Uber geen bezwaar gemaakt tegen het uurloon van werknemer van € 25,10 exclusief 8% vakantiegeld. Dat komt neer op een bedrag van € 71.727,77. Verder oordeelt het Hof dat Uber verantwoordelijk is voor de geleden immateriële schade. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.