Nieuws
Publicatiedatum: 6 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
Opleidingsbudget

Werknemers laten jaarlijks meer dan 1,5 miljard aan opleidingsbudget liggen

Nederlandse werknemers laten gezamenlijk jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. De meeste werkgevers stellen een bedrag van tussen de € 500 en € 1.000 per werknemer beschikbaar. Daarvan wordt slechts 55 % door werknemers gebruikt. Het niet gebruikte opleidingsbudget vloeit na een paar jaar weer terug in de bedrijfskas. Dat blijkt uit een onderzoek naar opleidingsbudgetten van de AWVN dat op 26 januari is gepubliceerd.

Rol OR

De OR kan het onderwerp leren en ontwikkelen op de overlegagenda zetten en de bestuurder stimuleren medewerkers te wijzen op de opleidingsmogelijkheden. Dit gebeurt nu te weinig door werkdruk en tijdgebrek. De OR kan ook met de bestuurder onderzoeken of iemand die een cursus of opleiding heeft gevolgd als ambassadeur kan optreden en collega’s kan inspireren om hetzelfde te doen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het invoeren, wijzigen of afschaffen van een regeling op het gebied van personeelsopleidingen.