Faq's
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
vroegpensioen

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij het aanvragen van een milieuvergunning?

Ja, u heeft adviesrecht bij het aanvragen van een milieuvergunning. Dit hangt namelijk (bijna) altijd samen met andere procedures in uw organisatie, zoals het invoeren of wijzigen van een milieuzorgsysteem (artikel 25 lid 1l WOR). U kunt bij bepaalde wijzigingen in uw organisatie ook het initiatief nemen en de discussie over de milieuvergunning op gang brengen. Organisaties die de milieuregels overtreden, kunnen te maken krijgen met flinke sancties. Lees meer in onze checklist Milieuvergunning.