Checklists
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2021
OR en milieu

Milieuvergunning

Als uw organisatie het milieu belast, moet er een milieuvergunning aangevraagd worden. In sommige gevallen is een melding Activiteitenbesluit voldoende. Maar let op: voor iedere organisatie gelden de algemene milieuregels. Maar heeft uw organisatie deze vergunning nou nodig en welke rol heeft uw OR hierbij? Lees het in deze checklist Milieuvergunning.

Wat is een milieuvergunning?

(Bijna) alle organisaties in Nederland vallen onder de Wet Milieubeheer. Deze wet bepaalt dat organisaties niet zomaar het milieu mogen belasten. Wanneer een organisatie grote impact heeft op het milieu is een milieuvergunning nodig. Zowel gemeenten als provincies kunnen deze afgeven. Vaak worden er strenge voorwaarden gesteld aan de organisatie voordat een milieuvergunning wordt verleend. Niet altijd is een milieuvergunning nodig. Voor wat minder heftige vervuiling hoeft alleen een zogenaamde melding Activiteitenbesluit gedaan te worden. Voor deze bedrijven gelden algemene voorschriften rondom onder andere stank- en geluidsoverlast en verontreiniging. Of uw organisatie een milieuvergunning moet aanvragen of een melding Activiteitenbesluit moet doen, hangt af van de werkzaamheden. De Rijksoverheid heeft hier een aantal ‘labels’ voor gemaakt. Hieronder lichten we de labels kort toe:

Type A: geen of weinig milieubelasting
Hieronder vallen de meeste organisaties. Dit type organisaties hoeft geen vergunning aan te vragen en hoeft ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Label A is bijvoorbeeld voor: kantoren, banken en peuterspeelzalen.

Type B: aanzienlijke milieubelasting
Valt uw organisatie onder type B? Dan moet er een melding Activiteitenbesluit worden gedaan. Type B organisaties zijn bijvoorbeeld: drukkerijen, autoherstelbedrijven en tandheelkundige laboratoria. Voor bepaalde activiteiten moet uw werkgever een melding Activiteitenbesluit doen en een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Dit wordt in de aanvraag van het Activiteitenbesluit duidelijk.

Type C: milieuvervuiling op grote schaal
Zorgt uw organisatie voor zware milieubelasting? Dan valt u onder type C en moet uw organisatie een milieuvergunning aanvragen. Type C organisaties zijn bijvoorbeeld: grote metaalverwerkende bedrijven en motorcrossterreinen.

Adviesrecht

Wanneer uw organisatie een milieuvergunning aanvraagt, is het belangrijk alert te zijn. Het aanvragen an sich is niet adviesplichtig, maar vaak wordt er een vergunning aangevraagd omdat er iets in de organisatie verandert waarbij de OR een rol heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de invoering of wijziging van een milieuzorgsysteem (artikel 25 lid 1l WOR);
  • de uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden van uw organisatie (artikel 25 lid 1d WOR);
  • de verplaatsing van uw organisatie (artikel 25 lid 1f WOR).

Als u advies mag uitbrengen op basis van een van deze drie procedures, mag uw OR het aanvragen van een milieuvergunning ook aan de orde stellen.

Milieubeleid

Volgens artikel 28 lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR als taak om de zorg van de organisatie voor het milieu te bevorderen op zowel beleidsmatig, organisatorisch als administratief vlak. Dat betekent dat de OR actief met de bestuurder in gesprek moet over de impact van de organisatie op het milieu. Wilt u meer weten over uw rol bij het milieubeleid van uw organisatie? Lees dan onze checklist Milieubeleid en de OR.