Nieuws
Publicatiedatum: 26 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
reorganisatie

Spotify mag niet zonder advies OR reorganiseren    

De Nederlandse vestiging van Spotify moet een reorganisatie terugdraaien omdat de bestuurder de OR ten onrechte niet om advies heeft gevraagd. Spotify wilde 11% van hun Nederlandse werknemers ontslaan. ‘Toevallig’ zijn dat 19 mensen, net eentje minder dan de 20 werknemers waarvoor de Wet melding collectief ontslag geldt en de werkgever een (duur) sociaal plan moet maken. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in december 2023 geoordeeld, nadat de OR een zaak had aangespannen.

Nieuw criterium

Het is een belangrijke uitspraak, omdat de rechter nu heeft gesteld dat een collectief ontslag van 11% van de werknemers valt onder artikel 25 lid 1d en e van de WOR. Daar staat dat de OR adviesrecht heeft bij ‘een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming’ en ‘een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden’. Veel organisaties denken dat het getal van 20 van de Wet melding collectief ontslag van toepassing is, maar dat is dus niet zo.

Reorganisatie stopzetten

In het geval van Spotify heeft de Ondernemingskamer bevolen dat de bestuurder het reorganisatiebesluit intrekt, de gevolgen ervan ongedaan maakt en de reorganisatie onmiddellijk staakt. De aanbieder van streamingdiensten moet eerst met de OR om tafel zitten voor advies en kan pas daarna eventueel verder met het de reorganisatie. Spotify had de boventallige werknemers al vaststellingsovereenkomsten aangeboden en een procedure bij het UWV gestart volgens de rechter om een belangrijke wijziging van de organisatiestructuur.