Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 september 2019

Wanneer is een voorgenomen besluit volgens artikel 25 WOR ‘belangrijk’?

In artikel 25 van de WOR staat dat u adviesrecht heeft bij ‘belangrijke’ besluiten. Belangrijk is een rekbaar begrip en helaas staat er geen nadere toelichting in de wet over wanneer een besluit nu precies ‘belangrijk’ is en wanneer niet. U zult dit daarom per situatie moeten beoordelen. Wel bieden uitspraken van de rechter u handvatten om het begrip meer inhoud te geven. Zo blijkt dat bij de afweging of een besluit ‘belangrijk’ is, moet worden gekeken naar vergelijkbare besluiten in het verleden. Had u toen wel of geen adviesrecht? Daarnaast is een algemene richtlijn dat alle besluiten waarvan enige impact kan worden verwacht voor de organisatie en/of het personeel ‘belangrijk’ zijn en daarmee onder het adviesrecht van de OR vallen.