Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot

Wanneer is een voorgenomen besluit volgens artikel 25 WOR ‘belangrijk’?

In artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden staat dat de OR adviesrecht heeft bij ‘belangrijke’ voorgenomen besluiten. Maar wat is dat precies? ‘Belangrijk’ is een rekbaar begrip en de WOR geeft geen nadere omschrijving. Er is wel een andere wet, de Wet melding collectief ontslag, die bepaalt dat de bestuurder de OR vooraf advies moet vragen bij een besluit tot reorganisatie die leidt tot 20 of meer gedwongen ontslagen.

Jurisprudentie

Toch kan een voorgenomen besluit ook ‘belangrijk’ zijn als er minder dan 20 mensen geraakt worden of als het om andere zaken gaat. Dat blijkt uit uitspraken van allerlei rechters (jurisprudentie). Die hebben in de loop van de tijd meer duidelijkheid gegeven aan het begrip ‘belangrijk’. Het gaat bijvoorbeeld om een ‘niet alledaags besluit voor de organisatie’. Het kan ook zijn dat ‘een serie van niet zo belangrijke besluiten in onderlinge samenhang wel belangrijk’ zijn.

Stel jezelf de vraag

Om te beoordelen of een voorgenomen besluit van de bestuurder wel of niet belangrijk is, kan de OR de volgende vragen proberen te beantwoorden. Zit daar minstens een keer een ‘ja’ bij, dan is er een goede kans dat het om een belangrijk besluit gaat. Let vooral op de laatste vraag, die is voor de OR- misschien wel de belangrijkste.

  • Is het een besluit dat gewichtig is voor de organisatie als geheel?
  • Gaat het besluit over de kernactiviteiten van de organisatie?
  • Is het besluit ‘belangrijk’ in het licht van de omvang en aard van de activiteiten van de organisatie?
  • Heeft het besluit aanzienlijke gevolgen voor de omzet of opbrengsten van de organisatie?
  • Heeft het besluit ingrijpende gevolgen voor een groep van werknemers?

Convenant

In een convenant of ondernemingsovereenkomst kunnen bestuurder en OR nader afspreken wat ze samen verstaan onder een ‘belangrijk’ voorgenomen besluit. De afspraken mogen niet strijdig zijn met, maar wel aanvullend zijn op artikel 25 van de WOR.