Nieuws
Publicatiedatum: 18 juni 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Eerste Kamer overstag: meer inspraak OR inzake beloningen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de bevoegdheden van ondernemingsraden uitbreidt ten aanzien van beloningen binnen de organisatie. De wetswijziging betreft artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Door deze wetswijziging worden uw bevoegdheden als ondernemingsraad wat betreft de beloningen van bestuurders flink uitgebreid. Organisaties met meer dan 100 werknemers worden namelijk verplicht om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Het wetsvoorstel werd afgelopen week afgedaan als hamerstuk.

Individuele arbeidsvoorwaarden geen onderwerp van gesprek

Op dit moment verplicht artikel 31d WOR de bestuurder al om de informatie (schriftelijk) te verstrekken. Door de wetswijziging wordt ook het jaarlijkse gesprek hierover verplichte kost. Let wel: dit geldt alleen voor de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen per groep van de in de onderneming werkzame personen. Individuele beloningen en arbeidsvoorwaarden zijn voor de OR geen onderwerp van gesprek.