Nieuws
Publicatiedatum: 12 augustus 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Now-regeling

Fors minder aanvragen voor NOW 2

Er zijn vooralsnog flink minder aanvragen voor het tweede Noodpakket overbrugging werkgelegenheid (NOW 2) dan voor NOW 1. Dit blijkt uit cijfers van het UWV van 11 augustus. Tot nu toe zijn er 36.435 NOW 2 aanvragen ingediend, ongeveer een kwart van het aantal NOW 1 aanvragen. 35.537 zijn er toegekend, voor bij elkaar ruim 1,3 miljard euro loonkostentegemoetkoming voor bijna 640.000 werknemers.

Kleine organisaties

Veruit de meeste aanvragen zijn van kleine organisaties met minder dan tien werknemers. Ruim 22 duizend kleinbedrijven hebben een aanvraag ingediend voor de NOW 2 regeling. De meeste aanvragen komen vanuit de ‘overige financiële dienstverlening’, daarop volgt de horeca en detailhandel op de voet.

UWV-enquête

Het UWV heeft in een enquête onder 800 NOW 1 ontvangers gevraagd of zij ook gebruik willen maken van NOW 2. 36% geeft aan dat zij dit niet van plan zijn, 43% zegt nog te twijfelen en 20% komt niet meer in aanmerking voor NOW 2. De voornaamste reden om (nog) geen NOW 2 aan te vragen is omdat het financieel weer beter gaat met de organisatie en nieuwe steun niet meer nodig is. 79% van de respondenten gaf dit aan als voornaamste reden.

Rekenhulp

Voor het aanvragen van de NOW-regeling is het nodig om het verwachte omzetverlies op te geven. Er is een online rekenhulp van het UWV en het ministerie waarmee organisaties hun omzetverlies kunnen inschatten. De tool geeft meteen aan of je met dit percentage in aanmerking komt voor NOW 2.

Simulatie

Met een andere tool (Simulatie NOW) kan een organisatie berekenen nu alvast wat voor effect een dalende loonsom – bijvoorbeeld vanwege minder werknemers – heeft op de definitieve tegemoetkoming NOW 1 en NOW 2. Bij de definitieve berekening van de tegemoetkoming die later plaatsvindt, kan het zijn dat een organisatie een deel moet terugbetalen of juist nog extra krijgt.