Nieuws
Publicatiedatum: 8 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Reizen

CO2-registratie uitgesteld naar 1 juli 2024

Als een organisatie 100 of meer werknemers heeft, is de werkgever vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Of je nu kiest voor de (vrijwillige) startdatum van 1 januari of 1 juli, moet je de rapportage hebben ingediend voor 30 juni 2025, zo vertelt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Start rapportage

Omdat de Raad van State om een paar verduidelijkingen in de toelichting van het besluit vraagt, onder andere over de motivering en inwerkingtreding van de grenswaarde voor zakelijk verkeer in 2030 en over de voorgestelde maatwerkregels, is er een nieuwe officiële ingangsdatum. Werkgevers mogen trouwens wel al vanaf 1 januari beginnen met rapporteren. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas op 1 juli 2024 te rapporteren, telt de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 voor het hele jaar.

1,5 megaton minder CO2

De regering wil dat werkgevers zich bezighouden met de verduurzaming van de personenmobiliteit en legt daarom een verplichting tot het rapporteren van over zakelijke ritten en woon-werkverkeer op. Op basis hiervan wordt gemonitord of het gestelde doel van 1,5 megaton minder CO2-uitstoot afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit in 2030 wordt bereikt.