Nieuws
Publicatiedatum: 20 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Nieuw: tegemoetkoming voor vaste lasten MKB

Organisaties tot 250 werknemers kunnen voor de aankomende drie maanden naast de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) ook een belastingvrije tegemoetkoming in hun vaste materiële kosten van maximaal € 20.000 aanvragen. De hoogte is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). Er is één miljard euro beschikbaar voor deze TVL-regeling. De regeling is aan online aan te vragen bij rvo.nl met behulp van eHerkenning of DigiD.

SBI-codes

De TVL geldt alleen voor specifieke sectoren, waar meer dan 800.000 mensen werken. Wilt u weten of u ook in aanmerking komt? Zoek dan op welke SBI-code aan uw KvK-nummer is gekoppeld. Het gaat om de groot- en detail/markthandel (SBI-codes die beginnen met 46 of 47), vervoer en opslag (49, 50 of 52), logies-, maaltijd- en drankverstrekking (55 of 56), informatie en communicatie (59), advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (74), verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (77, 78, 79, 80, 81 of 82), onderwijs (85), gezondheids- en welzijnszorg (86), cultuur, sport en recreatie (90, 91, 92, 93) en overige dienstverlening (95 of 96). Deze SBI-codes zijn exact hetzelfde als die voor de TOGS-regeling van € 4.000. De ‘oude’ TOGS is nog online aan te vragen met via rvo.nl tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur.