Nieuws
Publicatiedatum: 20 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Verlenging soepele kredietverlenging aan MKB

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen in ieder geval door tot 1 september. De Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling, Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling, de Klein Krediet Coronaregeling, de Corona Overbruggingsregeling (COL) en de verhoogde SEED Capital-regeling voor kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups blijven ook tijdens de tweede financiële steunperiode van de overheid. Vanwege het grote aantal aanvragen in de eerste ronde wordt er voor de tweede ronde COL 150 miljoen euro extra vrijgemaakt. Ondernemers kunnen voor het aanspraak maken op deze kredietregelingen terecht bij hun kredietverstrekker. In veel gevallen is dit de eigen bank van de onderneming.