Nieuws
Publicatiedatum: 29 mei 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Gevaarlijke stoffen

Strengere regels voor werken met stoffen die vruchtbaarheid aantasten

Er gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Deze reprotoxische stoffen vormen risico’s voor vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding. De strengere regels die al gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zijn voortaan ook van toepassing op deze stoffen. Het gaat onder meer om stoffen als lood en hormonen en stoffen in geneesmiddelen, lijmen en beschermingsmiddelen. Werkgevers zullen meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen om hun medewerkers te beschermen tegen de risico’s van deze stoffen.

Europese richtlijn voor gevaarlijke stoffen

Het Arbobesluit en de Arboregeling zijn hiervoor aangepast. De nieuwe regels komen voort uit de aangepaste Europese richtlijn voor gevaarlijke stoffen. Voor beroepen als schoonmakers, laboratoriummedewerkers, schilders en hoveniers is het werken met reprotoxische stoffen onvermijdelijk. Hoe schadelijk deze zijn, hangt af van het soort stof en de hoogte van de blootstelling. Vanuit de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de werkgever verplicht om alle risico’s te beoordelen en daarvoor passende maatregelen te treffen.