Nieuws
Publicatiedatum: 29 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Binnenhof

OR Tweede Kamer herkent klachten over Khadija Arib

Michel Meerts, de voorzitter van de ondernemingsraad in de Tweede Kamer bevestigt dat er signalen bij de OR zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib tegenover toenmalige ambtelijke medewerkers. Bij de OR zijn er gedurende langere tijde meerdere keren klachten binnengekomen over de managementstijl van Arib. Meerts is blij dat er nu een onafhankelijk onderzoek komt. Dat meldt de NOS op 29 september.

Schrikbewind

Een dag eerder meldde de NRC dat het presidium (dagelijks bestuur) van de Kamer een onderzoek wil instellen naar Arib’s managementstijl in de periode 2016-2021, de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Aanleiding zijn twee anonieme brieven van medewerkers, die haar beschuldigen van het creëren van een onveilige werkomgeving, het voeren van een schrikbewind en van machtsmisbruik. Vertrouwenspersonen en bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen meldden vorig jaar dat er 23 meldingen waren van medewerkers met vergelijkbare klachten ongewenst gedrag door Arib.

Politieke dolksteek

De huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, heeft daarop de landsadvocaat om advies gevraagd. Die adviseerde een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dat advies is vervolgens uitgelekt naar de NRC. Daarom ligt de zaak nu op straat. Ajib reageerde woedend op de aantijgingen en ziet het als een politieke dolksteek in jaar rug. Niet alle medewerkers van de Tweede Kamer zijn het eens met het aangekondigde onderzoek. Ze vinden het oneerlijk dat iemand zo lang na haar vertrek alsnog onderwerp wordt van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.