Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 22 oktober 2019

Brief kennismaking preventiemedewerker

Uw OR heeft instemmingsrecht op de aanstelling en positie van de preventiemedewerker. Bovendien is het verplicht voor de Arbodienst om met u samen te werken. Als ondernemingsraad heeft u dus een grote verantwoordelijkheid op het gebied van arbo en preventie. Goed contact en overleg met de preventiemedewerker is hierbij onontbeerlijk. Gebruik deze voorbeeldbrief om een eerste kennismakingsgesprek met de preventiemedewerker te plannen. Zo zorgt u ervoor dat de samenwerking met de preventiemedewerker goed van loopt.