Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 14 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Voorbeeldbrief advies OR bij reorganisatie

Bij een reorganisatieplan heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Volgens de WOR is zowel de bestuurder als de OR verplicht om hier schriftelijk over te communiceren. Als u als OR uw advies over de reorganisatieplannen heeft vastgesteld, is het tijd om deze aan te bieden aan de bestuurder. Dit kunt u doen met onderstaande voorbeeldbrief, deze is te downloaden.