Nieuws
Publicatiedatum: 31 mei 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Ziekenhuis

OR Erasmus MC belemmert adviestraject voor reorganisatie

Wie als OR zijn adviesrecht niet goed gebruikt, kan zo maar eens genegeerd worden, of zelfs zijn taak niet goed uitvoeren. Dat is de les uit de uitspraak van de Ondernemingskamer (OK) in de zaak tussen de OR en het bestuur van het Erasmus MC Rotterdam op 7 februari 2019. Al even geleden, nu pas gepubliceerd, maar wel heel belangrijk. Wat ging er mis in het adviestraject over de reorganisatie bij het ziekenhuis?

Advies over reorganisatie

Het Erasmus MC wil reorganiseren en de bestuurder vraagt hiervoor advies aan bij de ondernemingsraad. Deze aanvraag dient hij in op 5 september 2017. Na twee informele gesprekken en een schriftelijke beantwoording van enkele vragen volgt het formele overleg. Daarna laat de ondernemingsraad weten dat zij van plan is een negatief advies uit te brengen over de conceptaanvraag. De bestuurder komt vervolgens met een reactie op de kritiekpunten, maar helaas is dit voor de OR nog niet voldoende. Het negatieve advies wordt op 22 februari 2018 alsnog ingediend.

Onduidelijk

Een maand later, op 26 maart 2018, laat het bestuur aan de OR weten dat zij niet tevreden is met de onderbouwing van het negatieve advies. De OR zou voorbij te gaan aan de reactie van het bestuur op de kritiekpunten van het conceptadvies. De twee partijen proberen nog nader tot elkaar te komen via een mediationtraject, maar dit mislukt. Op 25 september 2018 staat het reorganisatieplan vast. De OR laat het hier niet bij zitten en stapt naar de rechter. Volgens de OR heeft het bestuur van het Erasmus MC niet in alle redelijkheid kunnen komen tot een besluit over de reorganisatie.

Rechter

Maar de Ondernemingskamer ziet dit toch anders. Uit de uitspraak van de OK op 7 februari 2019 blijkt dat de rechter stelt dat de OR in haar advies als in het verzoekschrift voor de rechtszaak niet concreet genoeg is. Ook bevestigt de rechter dat de OR volledig voorbij gaat aan de reactie van het bestuur op de kritiek van de OR op het conceptadvies. De OK vindt het aannemelijk dat de OR geen inhoudelijke reactie wil geven op het bestuur, omdat zij niet ingaat op de eis van de OR om met elkaar in gesprek te gaan. De OR wil dat het bestuur voor dit gesprek haar reorganisatieplannen en haar visie op de afdeling communicatie van het ziekenhuis eerst van tafel schuift. Met deze eis belemmert de OR het adviestraject, aldus de OK. Tot slot oordeelt de rechter dat de visie over de communicatieafdeling niet adviesplichtig is en dat het bestuur wel degelijk tot een redelijk besluit voor de reorganisatie kan komen. Alle verzoeken van de OR zijn dan ook afgewezen.