Nieuws
Publicatiedatum: 1 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

OR Philips R&D stapt naar rechter om reorganisatie

De ondernemingsraad van de afdeling Research & Development van Philips Nederland is op 7 april naar de Ondernemingskamer (OK) gestapt om een voorgenomen besluit tot een reorganisatie te blokkeren. Daarbij zouden er in Nederland heel veel banen voor fundamenteel onderzoek verdwijnen, inclusief het bijbehorende onderzoeksbudget. De afdeling research & development vreest dat Philips hiermee zijn wereldwijde innovatiekracht om zeep helpt. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) op 23 april.  

NatLab 

In totaal wil Philips wereldwijd 13% van de 80.000 banen schrappen. In Nederland zijn dat er 1.100, voornamelijk onderzoeksbanen. 400 daarvan zijn gepland bij het beroemde NatLab, ooit de uitvinder van cd en halfgeleiders (chips). De sanering is volgens bestuurder Roy Jakobs nodig omdat fundamenteel onderzoek de laatste jaren te weinig heeft opgeleverd en de financiële bedrijfsresultaten beter moeten. Die staan onder druk sinds het bedrijf te kampen heeft met gigantische schadeclaims rond apneu-apparaten.  

Ondernemingskamer 

De OR van de afdeling R&D heeft het voorgenomen besluit voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Deze rechter kan een voorgenomen reorganisatie verbieden op verschillende gronden. Principieel, als de reorganisatie slecht is onderbouwd of er betere alternatieven zijn; procedureel als de bestuurder de WOR niet heeft gevolgd; of financieel, als het sociaal plan te mager is. Het FD meldt dat bronnen binnen Philips de saneringsplannen ‘ondoordacht’ noemen, dat er veel waardevolle kennis verloren gaat en dat er tientallen miljoenen aan overheidssubsidie dreigen weg te vallen.  

Achter de schermen 

Zolang de procedure loopt, mag de bestuurder de reorganisatie niet doorzetten. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld. Dat betekent dat er achter de schermen nog druk wordt onderhandeld tussen bestuurder en OR van de afdeling R&D. De centrale ondernemingsraad van Philips heeft vooralsnog geen rol in het conflict, zegt voorzitter Paul van Zeeland tegen het FD. Hij maakt zich wel zorgen over de reorganisatie: ‘Ik denk dat alle medewerkers zich zorgen maken. Het gaat niet goed met Philips.’