Nieuws
Publicatiedatum: 2 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Opleidingsbudget

Waarom blijft 1.7 miljard aan opleidingsbudget onbenut?

Volgens werkgeversvereniging AWVN bleef in 2021 1.7 miljard euro aan opleidingsbudget op de plank liggen bij werkgevers. Opleidingen zijn niet alleen belangrijk voor het up to date houden van de kennis en vaardigheden, ze zijn ook nog eens een uitstekend instrument in deze tijd van schaarste om medewerkers binnen boord te houden. Uiteen studie van Maastricht University blijkt zelfs dat het volgen van bedrijfsopleidingen de productiviteit met 10% kan verhogen, zo staat te lezen in het FD. Waarom blijft dan toch zo’n groot bedrag onbenut?

Richting en ruggensteun

Volgens Jos Sanders, lector leren tijdens de beroepsloopbaan aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is het beschikbaar stellen van een arbeidsbudget niet voldoende. Als jouw werkgever wil investeren in de ontwikkeling van medewerkers, moet er niet alleen financiële ondersteuning zijn, maar ook tijd, richting en begeleiding.

Rol OR

Veel werkgevers passen in deze periode van schaarste op de arbeidsmarkt hun opleidingsbeleid aan. Als ondernemingsraad heb je hierover instemmingsrecht. Zorg dus dat er niet alleen extra budget beschikbaar komt, maar pleit ook juist ook voor het wegnemen van belemmeringen van werknemers. In de eerste plaats gaat het dan om het tijdsaspect. Trainingen gericht op het werk moeten onder werktijd kunnen worden gevolgd. Een andere belemmering is dat opleidingsbudgetten bij vertrek (deels) moeten worden terugbetaald. En een andere eis is het behalen van een diploma. Ook dat schrikt mensen af. Als jouw bestuurder écht werk wil maken van de ontwikkeling van werknemers, dan moet leren worden losgekoppeld van deze belemmerende voorwaarden.