Checklists
Laatst gewijzigd op: 16 maart 2020

Checklist gehoorbescherming

Werken met te veel geluid is ongezond. Geluid vanaf 80 decibel geeft risico op gehoorbeschadiging. 120 decibel kan zelfs leiden tot ernstige en onomkeerbare gehoorschade. Lawaaidoofheid en tinnitus (oorsuizen) zijn veelvoorkomende factoren bij arbeidsongevallen. Door lawaaidoofheid wordt bijvoorbeeld een alarm niet op tijd opgemerkt.

Plichten voor werkgever en werknemer

Om te voorkomen dat werkgevers hun medewerkers blootstellen aan gezondheidsrisico’s als gevolg van geluid, is er duidelijke regelgeving voor werkgever en werknemer:

  • Is het geluidsniveau doorlopend tussen de 80 en 85 decibel (of zijn er pieken tussen de 135 en 137 decibel), dan zijn werkgevers verplicht het geluid te beoordelen, gehoorbescherming aan hun werknemers ter beschikking te stellen, werknemers een gehoortest aan te bieden en voorlichting te geven.
  • Is het geluidsniveau doorlopend tussen de 85 en 87 decibel (of zijn er pieken tussen de 137 en 140 decibel), dan geldt naast de bovenstaande dat de werknemer verplicht gehoorbescherming moet dragen, dat de werkgever de werkplekken markeert met pictogrammen en dat de werkgever een plan van aanpak maakt om het geluidsniveau terug te brengen onder de 80 decibel.
  • Is het geluidsniveau doorlopend meer dan 87 decibel (of zijn er pieken van meer dan 140 decibel), dan moet de werkgever garanderen dat het geluidsniveau met de geleverde gehoorbescherming onder de 80 decibel komt. Lukt dat niet, dan moet de werkgever andere maatregelen nemen om onder dat niveau te komen, bijvoorbeeld een deel van de machines stil te leggen.

Belangrijk voor de OR is om hier goed zicht op te houden. Krijgen medewerkers de middelen die zij nodig hebben en wordt er waar nodig gecontroleerd. Neem als het nodig is contact op met de bestuurder om hierover te worden ingelicht.