Checklists
Laatst gewijzigd op: 19 februari 2020

Checklist ontslagbescherming

Als lid van de OR is het belangrijk dat u uw mening kan geven, zonder dat u bang hoeft te zijn om uw baan te verliezen. Daarom is er de ontslagbescherming. In deze checklist leggen we uit voor wie de ontslagbescherming geldt en wanneer een werkgever het opzegverbod toch opzij kan schuiven.

Niet alleen voor OR-leden

De ontslagbescherming voorkomt dat een bestuurder OR-leden aan de kant zet omdat ze te mondig zijn of omdat ze niet instemmen met een voorgenomen besluit. De ontslagbescherming geldt alleen als er sprake is van ontslagredenen die met het werk van de OR te maken hebben. De ontslagbescherming geldt overigens niet alleen voor werknemers die daadwerkelijk lid zijn van de OR, maar voor iedereen die bij de werkzaamheden van de OR betrokken is. Denk daarbij aan werknemers die bezig zijn om een OR op te richten, de toegevoegde ambtelijk secretaris, kandidaat-leden, ex-leden van de OR (tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap) en leden van OR-commissies die zelf niet in de OR zitten. De ontslagbescherming geldt analoog voor leden van de personeelsvertegenwoordiging.

Uitzonderingen

Een werkgever mag een OR-lid dus wel ontslaan om (gewichtige) redenen die niets met het medezeggenschapswerk te maken hebben, bijvoorbeeld vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of wangedrag. Loopt uw tijdelijke contact af of is uw proeftijd voorbij? Ook dan vervalt de ontslagbescherming. In het geval van een faillissement of het vervallen van uw arbeidsplaats bent u als OR-lid eveneens niet beschermd.

Kantonrechter

Zoals gezegd: ontslag wegens het OR-werk is niet toegestaan. Als een OR-lid toch ontslag krijgt, is dat een zaak voor de kantonrechter. De rechter bepaalt of er een verband is tussen het ontslag en het lidmaatschap van de OR. In het geval van een dreigend ontslag is het handig om contact op te nemen met de vakbond.