Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Aan wie moet de OR het (gewijzigd) OR-reglement toesturen?

Voordat het OR-reglement kan worden vastgesteld, moet de bestuurder eerst de gelegenheid hebben gehad om zijn zegje te kunnen doen over de inhoud. Wanneer vervolgens het OR-reglement definitief is vastgesteld, moet de OR een exemplaar versturen aan de bestuurder. Het reglement wordt dan toegestuurd ter kennisname en dus niet ter goedkeuring. Deze verplichtingen staan in artikel 8 lid 1 van de WOR en gelden ook als de OR zijn reglement tussentijds wijzigt op onderdelen die te maken hebben met de OR-verkiezingen.

OR-reglement tool

Wilt u uw reglement wijzigen of een nieuw reglement maken? Gebruik dan de gratis tool www.or-reglement.nl. Zowel voor het personenstelsel als lijstenstelsel kunt u online uw reglement opstellen en aanpassen.