Nieuws
Publicatiedatum: 9 januari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
toezicthouder

Toezichthouders vaak niet bij artikel-24 overleg

Leden van de raad van commissarissen of raad van toezicht zijn in slechts 34% van de organisaties als toezichthouder aanwezig bij het artikel-24 overleg, waarbij bestuurder en ondernemingsraad de algemene gang van zaken bespreken en instemmings- en adviesaanvragen worden besproken. En dat terwijl toezichthouders een wettelijke plicht hebben daar te verschijnen als de OR daarom vraagt. Dat blijkt uit het WOR-nalevingsonderzoek 2023 dat minister Karien van Gennip op 21 december aan de Tweede Kamer stuurde.

Aanbeveling en voordracht toezichthouder

Bij organisaties met een toezichthouder en meer dan 100 werknemers in Nederland hebben ondernemingsraden het versterkte recht van aanbeveling voor ten minste een derde van de zetels van de toezichthouder. Uit het nalevingsonderzoek blijkt dat de OR de afgelopen twee jaar in slechts 57% van de gevallen is geraadpleegd over de benoeming van nieuwe toezichthouders. In sommige cao’s is overigens het recht van aanbeveling verder versterkt tot een recht van voordracht, zo blijkt uit een aanvullend onderzoek naar medezeggenschap in cao’s.

Meer weten over de driehoek van OR, bestuurder en toezichthouder? Bestel het Praktijkboek OR & Omgaan met bestuurder en toezichthouder.