Nieuws
Publicatiedatum: 15 augustus 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
zieke werknemer

Rechter zet reorganisatie stil: geen advies van de OR gevraagd

De bestuurder van de Nederlandse vestiging van het Australische softwarebedrijf Atlassian is op de vingers getikt door de rechter. Een geplande reorganisatie moet worden stopgezet omdat de bestuurder de OR niet om advies heeft gevraagd. Dus is het besluit tot reorganisatie niet in redelijkheid genomen en moet de bestuurder dat intrekken en de uitvoering van de reorganisatie staken. Dat is de uitspraak van de Ondernemingskamer, gepubliceerd op 4 augustus.

‘Vergeten’

Het komt vaker voor dat buitenlandse bedrijven even ‘vergeten’ dat hun Nederlandse vestiging gewoon valt onder de Nederlandse wetgeving. En daarbij moet een bestuurder volgens artikel 25 lid 1 onder e van de Wet op de ondernemingsraden een besluit tot reorganisatie voorleggen aan de ondernemingsraad. Is dat niet gedaan, of wijkt de bestuurder af van het OR-advies, dan kan de OR in beroep bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Snelle reorganisatie

De voorzitter van de ondernemingsraad wordt op 6 maart 2023 geïnformeerd over een plotse reorganisatie, waarbij wereldwijd 500 werknemers ontslagen zullen vallen. In Nederland zijn dat er 17, waaronder een heel team dat support geeft aan andere teams. Binnen een paar dagen start de bestuurder met de uitvoering van de reorganisatie. De 17 werknemers worden op non-actief gesteld, ze mogen niet meer op kantoor komen en hun laptops worden op afstand gewist en losgekoppeld van de digitale applicaties van Atlassian.

OR-advocaat

Daar is de OR het niet mee eens. Ze vinden dat er sprake is van een grote organisatiewijziging, terwijl de bestuurder alleen in algemene zin over de reorganisatie spreekt zonder de impact aan te geven op de rest van de Nederlandse vestiging. Ze schakelen een advocaat in, die op 10 maart 2023 aan de bestuurder meldt dat de OR ten onrechte niet vooraf is geïnformeerd over het besluit, dat er ten onrechte geen advies aan de ondernemingsraad is gevraagd over het besluit en dat de bestuurder gesommeerd wordt het besluit met onmiddellijke ingang op te schorten. En dus stapt de OR naar de Ondernemingskamer.

Bestuurder schrikt

De bestuurder schrikt ervan. O jee, er zijn blijkbaar regels waaraan je je zich moet houden in Nederland! Dus geeft hij twee weken later – ongetwijfeld nadat hij zelf ook even juridisch advies heeft ingewonnen – aan dat het definitieve besluit is omgezet in een voorgenomen besluit waarover de OR alsnog mag adviseren. De inmiddels ontslagen werknemers krijgen een berichtje dat ze alsnog mogen afzien van de beëindigingsovereenkomsten, weer naar kantoor mogen en dat ze werk toegang krijgen tot de systemen.

Toch naar de rechter

De advocaat van de ondernemingsraad laat op 1 mei 2023 weten de procedure bij de Ondernemingskamer door te zetten. Het besluit is namelijk formeel nog niet ingetrokken, de OR heeft nog steeds niet alle informatie heeft ontvangen die nodig is om goed te kunnen adviseren, de uitvoeringshandelingen van de reorganisatie zijn nog niet ongedaan gemaakt en het is niet duidelijk is of de bestuurder de advocaatkosten van de OR wel zal vergoeden. De bestuurder geeft daarop aan dat de het reorganisatiebesluit is ingetrokken.

OK tikt bestuurder op de vingers
De Ondernemingskamer gaat grotendeels mee in het verhaal van de OR. Vanwege de manier waarop de reorganisatie is aangekondigd, de wijze waarop de OR is gepasseerd en het onmiddellijke beginnen met de uitvoering van de reorganisatie gebiedt de rechter onmiddellijk te stoppen met de uitvoering en de gevolgen ongedaan te maken. De Ondernemingskamer geeft aan dat hij niet gaat over de vergoeding van de advocaatkosten, daarvoor moet de OR naar de kantonrechter. Wel geeft de rechter fijntjes aan dat deze kosten normaal wel betaald worden door de bestuurder en dat dankzij de advocaat van de OR de bestuurder het besluit heeft ingetrokken.

Het nummer van de gerechtelijke uitspraak is ECLI:NL:GHAMS:2023:1899