Nieuws
Publicatiedatum: 29 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
huis voor klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders meldt 11 grote misstanden

Het Huis voor klokkenluiders heeft afgelopen jaar elf meldingen gehad van grote misstanden, zoals fraude en misbruik van overheidsgelden, op een totaal van 208 meldingen bij het Huis. De meeste meldingen gaan over de behandeling van de melder zelf. Wat verder opvalt is dat organisaties waarover werknemers klagen vooral hun interne meldprocedures niet op orde hebben. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van het Huis voor klokkenluiders.

Vermeende onterechte behandeling

Buiten de elf grotere misstanden van maatschappelijk belang blijken de meest meldingen bij het Huis te gaan over een vermeende onterechte behandeling van de melder zelf, zoals bij:

  • ongewilde overplaatsing
  • slechte beoordeling
  • geen contractverlenging
  • non-actiefstelling
  • ontslag
  • pesten
  • uitsluiting door collega’s

Interne meldingen

Opvallend is dat de veel melders bij het Huis niet kunnen terugvallen op een interne klachtenregeling van de eigen organisatie waar ze werken, omdat zo’n regeling onvindbaar is of gewoon ontbreekt. Ook komt het vaak voor dat melders niets meer horen van hun leidinggevende of directie na een melding.

Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor de klokkenluiders is opgericht als extra loket voor werknemers om een klacht in te dienen als de eigen leidinggevende en de eigen directie of toezichthouder niet of niet adequaat reageert op een melding. Of als een melder vanwege de aard van de klacht, zoals zware misstanden, het management niet vertrouwt en vreest dat een interne melding zich tegen de melder keert.

Eigen klokkenluidersregeling

Veel organisaties hebben een eigen, interne klokkenluidersregeling. Die bevat een onderzoeksprotocol dat aangeeft op welke wijze, hoe en door wie onderzoek gedaan wordt naar aanleiding van een melding. Zo’n eigen klachten- of klokkenluidersregeling, net als alle latere wijzigingen, zijn instemmingsplichtig volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.