Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe bepalen wij of een investering belangrijk is in de zin van artikel 25 van de WOR?

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR adviesrecht heeft over ‘belangrijke investeringen’. De WOR geeft geen zwart-wit antwoord op de vraag wat een belangrijke investering precies is. Of u een investering als belangrijk kunt zien, hangt af van een aantal verschillende aspecten. Een aantal kenmerken van een belangrijke investering:

  • Het bedrag van de investering is niet in verhouding vergeleken met het bedrag dat al in de organisatie is geïnvesteerd.
  • De gevolgen van het doen van de investering voor de werkgelegenheid zijn groot.
  • De gevolgen van het doen van de investering voor de organisatie van de arbeid zijn groot.

Investeringen die tot de normale bedrijfsuitoefening behoren en vrijwel dagelijks voorkomen, zijn niet belangrijk. Deze vallen dus niet onder het adviesrecht van de ondernemingsraad.