Faq's
Laatst gewijzigd op: 5 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

De cao die voor onze organisatie geldt, wordt niet verlengd. In de cao is geregeld dat wij een OR hebben bij 40 personeelsleden. Geldt deze regel nu niet meer?

De Wet op de ondernemingsraden bepaalt dat er bij vijftig in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad moet worden opgericht. In uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling kan hiervan worden afgeweken, maar als de cao niet wordt verlengd, houdt daarmee de ondernemingsraad op te bestaan. Let op: dit geldt pas aan het einde van de lopende zittingsperiode.

PVT of vrijwillige OR

U kunt ervoor zorgen dat de medezeggenschap toch in stand blijft, weliswaar in een wat andere vorm. Zo is in een bedrijf 10 tot 50 werknemers een PVT verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt. Ook kan een vrijwillige ondernemingsraad een optie zijn, zo blijkt uit artikel 5a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Uw bestuurder is degene die kan besluiten een vrijwillige OR in te stellen en dient dat besluit schriftelijk aan de bedrijfscommissie mede te delen.