Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Er staan foto’s van alle medewerkers op de bedrijfswebsite. Mag dit zomaar en kunnen wij als OR hier iets aan doen?

Artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bepaalt dat een besluit van uw bestuurder tot het instellen, wijzigen of intrekken van ‘een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen’ instemmingsplichtig is. Foto’s van medewerkers op de bedrijfswebsite kunnen tot persoonsgegevens gerekend worden. Echter, als deze er op dit moment al op staan, is er geen sprake van een wijziging, instelling of intrekking van een regeling.

Privacyregeling

Wel kunt u het onderwerp op de overlegagenda met uw bestuurder zetten en bespreken of de geplaatste foto’s nog wel voldoen aan het in uw organisatie geldende privacybeleid. is dit beleid niet meer up-to-date? Zet het dan op de agenda en zorg dat het voldoet aan de regels uit de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toestemming vooraf

Let op: uw bestuurder dient aan alle medewerkers vooraf toestemming te vragen voor het plaatsen van hun foto op de website. Deze expliciete toestemming is alleen niet nodig als het plaatsen van de foto’s, ofwel: het verwerken van persoonsgegevens, in het bedrijfsbelang is. Dit is in de meeste gevallen niet zo.