Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 oktober 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
cao-lonen

Heeft de OR iets te zeggen over de reiskosten- of thuiswerkvergoeding?

Nee, niet in de zin van advies of instemming. Nergens in de Wet op de ondernemingsraden staat dat de OR het recht van advies of recht van instemming heeft op de instelling, wijziging of afschaffing van een regeling voor de vergoeding van reiskosten of thuiswerk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals wanneer de OR in een convenant met de bestuurder heeft afgesproken dat kostenvergoedingen wel onder advies- of instemmingsrecht vallen. Of wanneer de regeling onderdeel uitmaken van een eigen arbeidsvoorwaardenreglement waar de bestuurder eerder de OR ook om instemming of advies heeft gevraagd. Ook kunnen er in de cao afwijkende spelregels staan.

Haakje

Is dat niet het geval, dan kan de OR nog wel een ‘haakje’ vinden om de reiskosten- en thuiswerkvergoeding op de agenda te zetten. Dankzij het initiatiefrecht mag de OR eigen onderwerpen inbrengen in de overlegvergadering, dus ook deze vergoedingen. Geldt er bij jullie geen reiskostenvergoeding, maar bespreken jullie wel het onderwerp hoe de organisatie aantrekkelijk kan blijven voor de werving van nieuwe en het behouden van bestaande werknemers? Dan heb je een mooi aanleiding dit onderwerp toch ter sprake te brengen.

Arbo

Bij thuiswerkvergoedingen is er vaak een ander haakje. Ook de thuiswerkplek moet voldoen aan de arbonormen en het is de taak van de OR om dat ook bespreekbaar te maken met de werkgever. En als je het toch hebt over de inrichting van de thuiswerkplek, dan is bespreking van een belaste of onbelaste thuiswerkvergoeding ook heel logisch. Kortom, formeel heb je als OR geen instemmings- of adviesrecht, maar dat betekent niet dat je het toch niet kan bespreken met de bestuurder.