Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 december 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de OR recht op de ondersteuning van een ambtelijk secretaris?

Een ondernemingsraad heeft niet zonder meer recht op de ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Als de ondernemingsraad kan aantonen dat hij een ambtelijk secretaris redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren, dan komen de kosten daarvoor in principe voor rekening van de werkgever. Verschillen bestuurder en OR van mening over de noodzaak van het aantrekken van een ambtelijk secretaris? Dan kan advies gevraagd worden aan de bedrijfscommissie en daarna kan het eventueel nog voorgelegd worden aan de kantonrechter.