Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de OR toestemming nodig van de bestuurder om bijeen te komen met de RvT of RvC?

De OR mag op grond van artikel 16 van de WOR het initiatief nemen om de RvT of RvC, of een vertegenwoordiging uit hun midden, uit te nodigen in een OR-vergadering. Daarvoor is geen toestemming van de bestuurder nodig. Er is echter geen verschijnplicht. De leden van het toezichthoudend orgaan hoeven dus niet op de uitnodiging van de OR in te gaan. Ook buiten de wet om kunnen OR en toezichthouders zonder tussenkomst van de bestuurder contacten onderhouden als beide partijen dat wenselijk vinden.

Communicatie met de bestuurder

Een open communicatie met de bestuurder over deze rechtstreekse contacten is aan te raden, omdat uit de praktijk blijkt dat een enkele bestuurder zich er door bedreigd kan voelen.