Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 april 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de OR wat te zeggen bij arbeidvoorwaardenharmonisatie?

Jazeker. Wanneer de arbeidsvoorwaarden van gefuseerde of overgenomen bedrijven of instellingen worden gelijkgeschakeld (geharmoniseerd), moet de werkgever de instemming hebben van de medezeggenschap.

Instemmingsrecht

Elke ondernemingsraad heeft op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden instemmingsrecht bij (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden op de volgende onderdelen: beloningsbeleid, functiewaarderingssysteem, pensioenovereenkomsten, winstdelingsregeling, vakantieregeling, arbeids- en rusttijdenregeling, arbeidsomstandighedenbeleid, ziekteverzuim- en re-integratiebeleid, aanname- en ontslagbeleid, opleidings- en beoordelingsbeleid, werkoverleg en regelingen rond klachten, klokkenluiders, privacy en aanwezigheidsmonitoring. Kortom, op bijna alle arbeidsvoorwaarden.

Medezeggenschapsstructuur

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden gebeurt ook vaak als onderdelen van een organisatie worden geïntegreerd. En daarmee verandert de zeggenschap in de samengevoegde organisatie. Het is ook logisch dat er dan een centrale ondernemingsraad komt, die wordt samengesteld uit de verschillende ondernemingsraden uit de ‘oude’ organisatieonderdelen. Zo volgt de medezeggenschap de zeggenschap en worden de medewerkers op elk niveau in de organisatie betrokken bij de besluitvorming.

Achterban en invloed

Let er op dat je als OR vroegtijdig betrokken wordt bij de plannen voor harmonisatie. Ruim voordat er een concreet voorstel ligt, waar je alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ tegen kan zeggen. Echte inhoudelijke invloed heb je vooral in het traject daarvoor, bij de planvorming. Zo vraag je je bestuurder vooraf al betrokken te worden. En zo meld je je eigen achterban wat er komen gaat.