Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 november 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft onze OR nog invloed op besluiten waarmee de Centrale ondernemingsraad (COR) al heeft ingestemd?

Een centrale ondernemingsraad (COR) houdt zich bezig met besluiten die gelden voor alle of een meerderheid van de organisaties waarvoor de COR is ingesteld. Als de bestuurder een regeling voor het gehele concern wil invoeren, dan heeft de COR daarover instemmings- of adviesrecht. Dat betekent dat uw OR over deze zaken geen inspraak heeft. Wel is uw OR vertegenwoordigd in de COR. Via deze route heeft uw OR dus invloed op dergelijke concernbrede besluiten.