Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe beoordeelt de OR een plaatsvervangende functie?

De werkgever wil alle werknemers op een bepaalde functie boventallig verklaren omdat de functie zou komen te vervallen. Mijn OR betwijfelt dat. Er komt namelijk een nieuwe functie voor in de plaats waarop de medewerkers vervolgens moeten solliciteren. Volgens de werknemers is er echter weinig verschil tussen de oude en nieuwe functie. Hoe kunnen wij dat beoordelen?

Of een functie daadwerkelijk vervalt en er een nieuwe voor in de plaats komt, kan de OR beoordelen aan de hand van de vereiste opleiding, kennis, ervaring, taken, bevoegdheden, competenties en dergelijke. Dat zijn alle componenten die in de functiebeschrijving staan. De oude en nieuwe beschrijving legt u naast elkaar. Vervolgens kunt u zien of vragen waar de verschillen zitten en hoe groot die zijn. In de regel moet een nieuwe functie zo’n 30% verschillen van de oude, willen werknemers boventallig verklaard kunnen worden. Er moet dus sprake zijn van substantiële verschillen.