Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
vroegpensioen

Hoe krijgen werknemers die met vroegpensioen willen een MDIEU-subsidie?

Werknemers moeten gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Als dat niet lukt, moet het mogelijk zijn om eerder te stoppen met werken. De MDIEU-subsidie helpt hierbij. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen of om uitkeringen te geven aan werknemers die met vroegpensioen willen, bijvoorbeeld vanwege zwaar werk. Werkgevers kunnen de MDIEU-subsidie in 2024 en 2025 aanvragen. De subsidie voor vervroegde uitdiensttreding is alleen mogelijk als er ook sprake is van een investering in duurzame inzetbaarheid.

MDIEU subsidie stappenplan

1. Bedrijfsanalyse
Door een bedrijfsanalyse te maken, brengen je de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en het eerder stoppen met werken in kaart. Daarnaast krijg je een beeld van welke activiteiten daarbij kunnen helpen. Werkgevers kunnen het onderzoek zelf doen of iemand inhuren. Als ze besluiten om ook een activiteitenplan op te stellen, krijgen ze een vaste vergoeding van € 5.000 voor de uitgevoerde bedrijfsanalyse.

2. Activiteitenplan opstellen
Werkgevers kunnen een projectplan inclusief begroting opstellen om de duurzame inzetbaarheid voor de organisatie te verbeteren. In het activiteitenplan worden de activiteiten opgesomd op die een oplossing bieden voor de knelpunten die in de bedrijfsanalyse naar voren zijn gekomen. Werkgevers kunnen duurzame inzetbaarheid onder andere stimuleren door bijvoorbeeld een training te organiseren of een nieuwe werkwijze te ontwikkelen.

3. Registreren als subsidieaanvrager
Om subsidie te kunnen aanvragen, moet de werkgever eerst een eigen account aanmaken op het Subsidieportaal uitvoering van beleid. Daar is ook een handleiding te vinden waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd.

4. Subsidieaanvraag indienen
Werkgevers kunnen de subsidie twee keer per jaar aanvragen. Kijk op de website voor meer details. Daar vullen werkgevers het elektronische aanvraagformulier in dat in hun account in het subsidieportaal staat. De bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de begroting voegen ze als bijlage toe. Na dertien weken wordt er een beslissing genomen over de subsidieaanvraag.