Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoeveel tijd hebben wij als OR om de nietigheid van een besluit in te roepen?

Als uw bestuurder een instemmingsplichtig besluit neemt zonder instemming van de ondernemingsraad of vervangende instemming van de kantonrechter, dan heeft u een maand de tijd om de nietigheid van het besluit in te roepen. Doet hij geen melding van het besluit? Dan gaat de termijn van een maand in vanaf de datum dat aan uw ondernemingsraad blijkt dat hij uitvoering geeft aan het besluit.