Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Stress

Ik heb te weinig tijd voor mijn OR-werk. Wat moet ik doen?

‘Te weinig tijd’ is een veelgehoorde klacht onder OR-leden. Dit is heel vervelend, want u wilt uw OR-werk natuurlijk zo goed als mogelijk uitvoeren. Als OR-lid heeft u gewoon het recht om onder werktijd uw OR-werkzaamheden uit te voeren. U heeft in ieder geval recht op niet minder dan 60 uur per jaar voor OR-werk, exclusief vergadertijd, aldus artikel 18 Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Ruimte voor eigen onderwerpen

Als u ook ruimte wilt maken voor onderwerpen die u als OR belangrijk vindt en niet alleen de onderwerpen volgt die de bestuurder op de agenda zet, zoals formele advies- en instemmingsaanvragen, is een goede planning handig. Maak een vergaderplanning voor het gehele volgende kalenderjaar en vul alvast de onderwerpen in waar uw OR mee aan de slag wil.

Werkverdeling

Zorg verder voor een goede verdeling van het werk tussen alle OR-leden, zodat niet alles op een of twee mensen neerkomt. Maak ook afspraken over het gezamenlijk oppakken van langlopende onderwerpen. Zo is niet één OR-lid verantwoordelijk en kan een collega het werk overnemen als iemand het druk heeft in zijn of haar reguliere functie.

Extra vrijstelling

Komt de hele OR tijd te kort om het OR-werk goed uit te voeren? Ga dan het gesprek aan met de bestuurder. Vraag of het mogelijk is meer vrijstellingsuren te krijgen voor het OR-werk. Meer tijd voor u betekent een betere kwaliteit van bijvoorbeeld de adviezen voor de voorgenomen plannen van de bestuurder. Dit komt niet alleen de OR, maar ook de bestuurder ten goede.