Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 september 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Is de OR verplicht om de agenda van de OR-vergadering van te voren in het bedrijf bekend te maken?

Ja, dat is expliciet zo in de Wet op de ondernemingsraden geregeld. Artikel 14 van deze wet verplicht de OR om de agenda van zijn vergadering tijdig aan het personeel en de bestuurder bekend te maken. Dit moet de OR ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering doen.