Faq's
Laatst gewijzigd op: 24 april 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Is een tijdelijke wijziging van een arbeidsvoorwaardelijke regeling, in de vorm van een proef of pilot, ook instemmingsplichtig?

Ja, ook voorgenomen besluiten die zien op de tijdelijke invoering of wijziging van arbeidsvoorwaardelijke regelingen kunnen instemmingsplichtig zijn. Het feit dat het om een tijdelijke of omkeerbare wijziging gaat, betekent niet dat er automatisch geen sprake is van instemmingsrecht. Om te bepalen of er sprake is van instemming dient u op de volgende drie punten te letten:

Duur, omkeerbaarheid en impact:

  1. De duur van de proef: hoe langer de proef duurt, hoe eerder er sprake is van instemmingsrecht.
  2. De onomkeerbaarheid van de invoering: gaat het om een onomkeerbaar besluit? Dan is er sprake van instemmingrecht. Betreft het een omkeerbaar besluit dat gedurende lange tijd gevolgen heeft voor de onderneming en de medewerkers? Ook dan is er sprake van instemmingsplicht.
  3. De impact van de gevolgen voor de medewerkers: hoe ingrijpender de gevolgen, hoe eerder er sprake is van instemmingsrecht.