Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 april 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kan de bestuurder de OR verplichten om uren in te leveren?

De bestuurder kan de faciliteiten van de OR die op een minimum zijn vastgelegd in de WOR (en soms ook in de cao) niet eenzijdig inperken. Een OR kan alleen zelf besluiten om geen of beperkt gebruik te maken van zijn wettelijke rechten. De OR is dus niet verplicht te bezuinigen op zijn faciliteiten. Waar wel met de bestuurder over gepraat kan worden is het aantal uren uit artikel 18 van de WOR.

De WOR en OR-werk onder werktijd

De wet geeft aan dat de OR onder werktijd OR-werk mag doen, voor zover dit ‘redelijkerwijs’ nodig is. Daarbij is niet aangegeven om hoeveel uren het gaat. Het is aan te bevelen hier met de bestuurder afspraken over te maken. Komen bestuurder en OR er niet uit, dan kun je naar de bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling.