Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 december 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag de OR zonder toestemming van de bestuurder zijn achterban raadplegen?

De OR mag zelfstandig zijn achterban raadplegen op grond van artikel 18 WOR. Bij een grootschalige achterbanraadpleging als bedoeld bij artikel 17 van de WOR is er wel altijd overleg nodig met de bestuurder over de plaats, de duur en tijd. Een overleg tussen (een afgevaardigde van de) OR en één of enkele werknemers vindt zo mogelijk plaats tijdens eigen tijd (de lunchpauze o.i.d.).

Redelijkheid en de WOR

Het gaat er om wat redelijk is en de wet geeft daarvoor geen richtlijnen. De bestuurder moet in ieder geval het achterbancontact, binnen de muren van zijn bedrijf en zonder tussenkomst van een leidinggevende, mogelijk maken en werknemers en OR moeten daar op een verantwoorde manier mee omgaan.