Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 augustus 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Moeten wij toestemming vragen om op scholing te gaan?

Veel ondernemingsraden denken dat zij toestemming van hun bestuurder moeten hebben om op cursus te mogen gaan. Maar u heeft hiervoor helemaal geen toestemming nodig! Veel bestuurders doen alsof u wél hun toestemming nodig heeft, omdat zij de scholing moeten betalen. In artikel 18 van de WOR is het scholingsrecht geregeld. U heeft recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar.

In artikel 22 WOR is geregeld dat de bestuurder de kosten draagt die de ondernemingsraad redelijkerwijs nodig heeft voor zijn functioneren. Hieronder vallen ook de kosten van scholing. Verder is vastgelegd dat u onder werktijd geschoold wordt en hiervoor dus geen vrije dagen hoeft op te nemen. U heeft dus geen toestemming nodig, maar het is wel goed om af te stemmen. Collega’s moeten dan misschien uw werk overnemen en de bestuurder wil natuurlijk weten wat hij moet betalen.