Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 november 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Mogen privégegevens zonder de instemming van de OR worden opgeslagen?

De werkgever mag op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalde persoonsgegevens van zijn personeel verwerken. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om een regeling omtrent het verwerken van en de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen.