Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder heeft camera’s in de organisatie laten plaatsen. Mag dit zomaar?

Nee, uw bestuurder mag niet zomaar camera’s ophangen in de organisatie of het personeel filmen. Hij zal daarvoor eerst uw instemming moeten vragen. Dit is geregeld in artikel 27, lid 11 uit de WOR.

Heeft uw bestuurder geen instemming gevraagd? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen om dit besluit terug te laten draaien. Let op: u moet als OR dan wel binnen een maand de nietigheid (schriftelijk) inroepen, door een briefje aan de bestuurder te sturen.

Naast instemming van de OR moet uw bestuurder ook nog aan de volgende twee voorwaarden voldoen om camera’s te kunnen plaatsen:

  • Goede reden

    U bestuurder heeft een goede reden nodig om camera’s te plaatsen. Deze reden wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd, denk hierbij aan de veiligheid van medewerkers en klanten. Bovendien moet het plaatsen van camera’s de enige redelijke methode zijn om dit doel te bewerkstelligen.

  • Privacy

    Alle medewerkers moeten op de hoogte worden gebracht van de camera’s. Daarnaast hebben de medewerkers volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht op beperking van de verwerking;
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.