Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 november 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder houdt zich niet aan de cao, wat kunnen wij als OR hieraan doen?

Artikel 28 van de WOR bepaalt dat u als ondernemingsraad de taak heeft zoveel mogelijk de naleving van arbeidsvoorwaarden en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden te bevorderen. Dit biedt u houvast om de bestuurder aan te spreken als hij zich niet aan de cao houdt.

Vakbond

Echter, tenzij u met de bestuurder afspraken heeft gemaakt en extra bevoegdheden voor de ondernemingsraad in de cao of in een ondernemingsovereenkomst heeft vastgelegd, blijft de cao meer een taak voor de vakbond. Weigert uw bestuurder, ook nadat u als OR uw bezwaren heeft geuit, om de cao na te leven? Schakel dan de vakbond in.

Inspectie

Let goed op: als het om wettelijke overtredingen gaat, kunt u hier als ondernemingsraad uiteraard wel melding van doen. Dit doet u bij de Inspectie SZW via dit online meldformulier.